Προϊόντα

Φωτοβολταϊκά Πλαίσια

VOLTEC

KYOCERA VOLTEC SANYO VOLTEC VOLTEC  
Ανεμογεννήτριες
BORNAY BORNAY BORNAY BORNAY BORNAY    
Αντιστροφείς Αυτόνομου / Δικτύου
ASP STUDER  
Συσσωρευτές
SONNENSCHEIN Sunlight  
Ρυθμιστές Φόρτισης
PHOCOS Steca Outback  
Φορτιστές Υψίσυχνοι
PHOCOS      


Έργα μας

Επικοινωνία

Λεωφ.Μαραθώνος 229, 15351
Παλλήνη, Αθήνα

Τηλέφωνο:  +30 210 6034720
Fax: +30 210 6034880

E-mail: info@alexakisenergy.gr

 

 

FLAMM SONNENSCHEIN ASP ISOFOTON ISOFOTON ALFASOLAR SILCIO VOLTEC Facebook Twitter LinkedIn Youtube BORNAY SMA Phocos